عکس , شعر و داستان
 

 

این خانه چه شد از احترامش کم شد

تاکی غممان سقوط یک پرچم شد

 

معصومیت و وجود در گیر همنند

تاریخ سقوط فقراتش خم شد

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1392ساعت   توسط مريم کریمی | 


به یاد استاد میر فخراییروحش شاد ، یادش گرامی
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت 1392ساعت   توسط مريم کریمی | 

 

دومین نمایشگاه انفرادی  عکس

"معادله "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم تیر 1391ساعت   توسط مريم کریمی |